[Cisco – Comandos] Configurando IP na interface serial

Configurando IP na interface serial